DOKLADY A ÚHRADY

Úhrady

  • Prostredníctvom samoobslužných terminálov na úradoch
  • Prostredníctvom platobného predpisu
  • - na úrade, kde je umiestnený kiosk, eKolkovač alebo SW pokladňa
    - bankovým prevodom, Internet bankingom
    - poštovým poukazom, ktorý je súčasťou Platobného predpisu na pobočke Slovenskej pošty
    - pomocou mobilnej aplikácie (od roku 2015)

  • Prostredníctvom pôšt

.
Potvrdenia pre evidenciu poplatku predávané na poštách

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Doklady vydávané kioskom

Názov dokladu:
Potvrdenie o úhrade správneho (súdneho) poplatku
“Priložte k žiadosti”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
Názov dokladu:
Potvrdenie pre vyplatenie výdavku
Odovzdajte na pobočke Slovenskej pošty, a.s.”

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.

.

Názov dokladu:
Doklad pre zákazníka o platbe v hotovosti/platobnou kartou
“Uchovajte ako účtovný doklad”