VZOROVÁ ZMLUVA A ŽIADOSŤ

.
.
ZMLUVA o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a o zapojení do centrálneho systému evidencie poplatkov
Kliknite sem pre stiahnutie.

ZMLUVA Príloha č.1 – Obchodné podmienky
Kliknite sem pre stiahnutie.

ZMLUVA Príloha č.2 – Oznámenie prevádzkovateľa
Kliknite sem pre stiahnutie.

ZMLUVA Príloha č.3 – Technická pripravenosť úradu
Kliknite sem pre stiahnutie.

ZMLUVA Príloha č.4 – kontaktné osoby
Kliknite sem pre stiahnutie.

ZMLUVA Príloha č.5 – vzor Požiadavky
Kliknite sem pre stiahnutie.

ZMLUVA Príloha č.6 – vzor akceptačný protokol
Kliknite sem pre stiahnutie.

ZMLUVA Príloha č.7 – vzor výnimky
Kliknite sem pre stiahnutie.

ZMLUVA Príloha č.8 – Hárok spotreby
Kliknite sem pre stiahnutie.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
.
Metodika Platobného systému E-KOLOK
Kliknite sem pre stiahnutie.

Usmernenie pre zriadenie a prácu so Zberným pod účtom
Kliknite sem pre stiahnutie.

Usmernenie pre zriadenie schránky a účtov zamestnancov v ÚPVS
Kliknite sem pre stiahnutie.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
.
ŽIADOSŤ O ZAPOJENIE ÚRADU
Kliknite sem pre stiahnutie.

ŽIADOSŤ O ZAPOJENIE ÚRADU – Príloha č.1 Predbežný číselník poplatkov
Kliknite sem pre stiahnutie.

ŽIADOSŤ O ZAPOJENIE ÚRADU – Príloha č.2 Lokalizácia miest pre pripojenie do systému
Kliknite sem pre stiahnutie.

ŽIADOSŤ O ZAPOJENIE ÚRADU – Príloha č.3 Požiadavky na miesto inštalácie
Kliknite sem pre stiahnutie.
.
.