INFORMÁCIE PRE ÚRADY

.

„Väčší komfort pre občana, väčší prehľad pre štát“

Nový spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom elektronických kolkov (E-KOLOK) prináša zásadnú zmenu v platení týchto poplatkov na Slovensku. Platobný systém E-KOLOK tvorí súčasť elektronizácie verejnej správy a patrí k najmodernejším platobným systémom v Európe.

Platobný systém E-KOLOK je postupne nasadzovaný od apríla 2014. V úvodnej fáze je občanom k dispozícii prostredníctvom samoobslužných platobných terminálov, tzv. kioskov, na vybraných pracoviskách Ministerstva vnútra SR.

Postupne, v priebehu roka 2014, bude systém rozširovaný aj na ostatné správne orgány, súdy a prokuratúru.

Pre zabezpečenie maximálneho komfortu občanov a podnikateľov pri prechode na nový platobný systém budú počas celého roka 2014 možné aj platby prostredníctvom kolkových známok.